Trần xuyên sáng của Luxuryceiling là trần được làm theo tiêu chuẩn châu Âu  chống cháy, tái chế và thân thiện với môi trường