Nhà a Trọng TP Biên Hòa

17-05-2017

Công trình với trần xuyên sáng hình tròn  thi công trong 1 ngày là hoàn thành

20170426_085024 copy

20170426_084925 copy

 

Screenshot_20170517-144755