Karaok Ruby 31A Tôn Thất Tùng, Quận 1

04-08-2017

Dự án Karaok Ruby tại địa chỉ 31A Tôn Thất Tùng, Quận 1

20170725_201827

Trần sao

20170725_192829

20170725_192823

20170725_190606

 

 

Trần Xuyên Sáng Luxury Ceiling -> 0903.197.886